Χρηματοδότηση

Η ομάδα μας λειτουργεί πλήρως ερασιτεχνικά και δε λαμβάνει καμίας μορφής χρηματοδότηση από φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς.

Μενού